Veri Yapıları ve Programlama

Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Java Nedir?
 • Java Nasıl Çalışır?
 • Java’nın Çalıştırılma Sırası
 • JDK, JRE ve JVM Nedir?
 • JDK’nın Windows’a Kurulumu
 • NetBeans Kurulumu
İndir
Hafta 2
 • NetBeans’i Konfigure Etme
 • Yeni Proje Oluşturma
 • Değişkenlerin Tanımlanması, Kullanılması ve Yorum Satırları
 • Tam Sayı Veri Tipleri (int, Byte, Short ve Long)
 • Ondalık Sayı Veri Tipleri (Double ve Float)
 • Karakter Veri Tipleri (Char ve Boolean)
 • String Veri Tipi
İndir
Hafta 3
 • Temel Matematik Operatörleri, Arttırma ve Azaltma Operatörleri
 • Scanner Sınıfını Kullanarak Konsoldan Input Alma
İndir
Hafta 4
 • Örnek Uygulamalar
 • Beden Kitle İndeksi Hesaplama
 • Kilometreye Göre Toplam Ödenecek Tutar Hesaplama
 • İki Sayının Değerini Değiştirme
 • Dik Üçgenin Hipotenüsünü Bulma
İndir
Hafta 5
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Koşul Durumları (If – Else if ve Else)
 • Switch Case Yapıları
 • Örnek Uygulamalar
 • Girilen 3 Sayıdan Maksimum Sayıyı Bulma
 • Koşullarla Beden Kitle İndeksi Hesaplama
 • Basit Hesap Makinesi Uygulaması
 • Gelişmiş Not Hesaplama Sistemi
İndir
Hafta 6
 • Döngüler ve Karar Yapıları «For Döngüsü»
 • Faktöriyel Hesaplama
 • Döngüler ve Karar Yapıları «While Döngüsü»
 • Klavyeden Girilen Sayının Rakam Değerlerinin Toplamı
 • Döngüler ve Karar Yapıları «Do While Döngüleri»
 • Break ve Continue Anahtar Kelimeleri
 • Döngülerle ATM Programı
 • Girilen Bir Sayının Armstrong Sayısı Olup Olmadığını Bulma
 • İç İçe For Döngüsüyle Çarpım Tablosu Oluşturma
 • While Döngüsü ile Kullanıcı Girişi Programı
 • Faiz Uygulaması
İndir
Hafta 7
 • Method (Fonksiyon) Kullanımı
 • Metodlarda Parametre Kullanımı
 • Metodlarda Return Kullanımı
 • Method Overloading (Metodlarda Aşırı Yükleme)
 • Kod Bloklarındaki ve Metodlardaki Lokal Değişkenler
 • 1’den 1000’e Kadar Olan Sayılardan Asal Olanları Bulma
 • Kullanıcıdan Alınan 2 Sayının Ebobunu Bulma
 • Method Overloading Kullanarak Gelişmiş Hesap Makinesi
İndir
Hafta 8
 • Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented)
 • Nesneye Yönelik Programlama Nedir?
 • Nesne Yönelimli Programlamanın Faydaları
 • Sınıf Nedir?
 • Nesne Nedir?
 • Nesne Yönelimli Programlamanın Özellikleri Nelerdir?
 • Soyutlama (Abstraction)
 • Kapsülleme (Encapsulation)
 • Miras Alma (Inheritance)
 • Çok Biçimlilik (Polymorphism)
 • Sınıflarda Metod Tanımlama ve Metodları Kullanma
 • Constructorlar (Yapıcı Metodlar) Banka Hesabı Uygulaması
 • Nesne Yönelimli Atm Projesi
İndir
Hafta 9
 • Diziler
 • Java’da Diziler Nedir?
 • Java Dizi Tanımlama
 • Java’da Dizi Boyutları
 • Örnek Uygulamalar
 • New Anahtar Sözcüğü İle Dizi Oluşturma
 • For Döngüsü ile Dizi Elemanlarını Listeleme
 • Nesne (Object) Dizisi Oluşturma
 • Dizileri Kopyalama
 • Dizileri Sıralama
 • Dizileri Karşılaştırma
 • Dizilerde Arama Yapma
 • Çok Boyutlu Dizi Tanımlaması
İndir
Hafta 10
 • Genel Tekrar Uygulamaları I
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Ebob’unu Bulma
 • Klavyeden Girilen Cümledeki Kelime Sayısını Bulma
 • Palindromik Kelime Bulma
 • Klavyeden Girilen Cümle İçerisinde Belirtilen Harf Sayısını Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Rakamlarının Toplamını Hesaplama
 • Klavyeden Girilen Sayının Rakamlarının Karelerini Hesaplama
 • Klavyeden Girilen Sayının Tersinin Yazdırılması
 • Klavyeden Girilen Sayının Sayının Basamak Sayısını Bulma
 • Sayaçlı Sayı Tahmin Oyunu
İndir
Hafta 11
 • Genel Tekrar Uygulamaları II
 • Java Varış Süresi Hesaplama
 • Java KDV’li Fiyat Hesaplama
 • Klavyeden Girilen Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma
 • Mükemmel Sayı
 • Java Girilen İki Sayı Arasındaki 5 ve 3’ün Katları Olan Sayıları Bulma
 • 200-1000 Arası 10 Adet Rastgele Sayı Üretme
 • 50-100 Arası Rastgele Üretilen Sayıların Ortalamasını Hesaplayıp Ekrana Yazdırma
İndir