Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Veri Tabanı Nedir?
 • Veri Tabanı Temel Kavramları Nelerdir?
 • Veri Yönetimi Yaklaşımları
 • Veri Tabanı Kullanım Nedenleri
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sağladığı Yararlar
İndir
Hafta 2
 • Veri Tabanı Tasarımı
 • Veri Tabanı Geliştirme Aşamaları
 • Veri Tabanı Büyüklüğü Hesaplaması
İndir
Hafta 3
 • Veri Modeli
 • Veri Modeline Göre Veri Tabanı Yapıları
 • Varlık İlişki Diyagramları
 • Varlık İlişki Şemasının Tablolara Dönüştürülmesi
İndir
Hafta 4
 • Veri Tabanı Oluşturma
 • Tablo Oluşturma
 • Komutlar İle Tablo Oluşturma
İndir
Hafta 5
 • Tablo Güncelleme
 • Tablo Silme
 • Sorgular Hazırlama
İndir
İndir
İndir
Hafta 6
 • Normalizasyon Nedir?
 • Birincil Anahtar (Primary Key)
 • Yabancıl Anahtar (Foreign Key)
İndir
Hafta 7
 • Normalizasyon Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 8
 • Unique Key Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 9
 • Check Constraint Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 10
 • Default Constraint Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 11
 • Northwind Veri Tabanını İndirme
 • Northwind Veri Tabanını İçe Aktarma
İndir
Hafta 12
 • T-SQL SELECT Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 13
 • T-SQL WHERE Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 14
 • T-SQL DISTINCT Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 15
 • T-SQL ORDER BY Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 16
 • T-SQL NOT IN Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 17
 • T-SQL COUNT Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 18
 • T-SQL SUM Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 19
 • T-SQL AVG Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 20
 • T-SQL MAX – MIN Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 21
 • T-SQL Genel Tekrar Sorguları 1
 • T-SQL İleri Düzey Sorgular
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 22
 • T-SQL Genel Tekrar Sorguları 2
 • T-SQL İleri Düzey Sorgular
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir