Nesne Tabanlı Programlama

Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş
 • İlk Uygulama
 • Yorum Satırı Kullanımı
 • Klavyeden Veri Girişi ve Ekrana Yazdırma
 • Ad ve Soyad Bilgisini Ayrı Ayrı Alarak, Birleştirme
 • Klavyeden Girilen İki Değere Ait Dört İşlem Uygulama
 • Console Programının Başlığını Değiştirme
 • Console Programının Başlığını Klavyeden Değer Girişi İle Değiştirme
İndir
Hafta 2
 • Formatlı Yazdırma (İndis Kullanımı)
 • Klavyeden Girilen Değeri Formatlı Biçimde Konsol Başlığına Yazdırma
 • Read (), Readkey() Kullanımı
 • Değişken Nedir?
 • Değişken Tanımlama Kuralları ve Değer Atama
 • String Değişkenler
 • Ödev: Klavyeden Girilen Kişisel Bilgileri Listeleme
İndir
Hafta 3
 • Klavyeden Girilen 5 Adet Sınav Sonucunun Ortalamasını Alan Program
 • Genel Döviz USD Bozdurma Hesap Makinesi
 •  Kullanıcının Girdiği Sayının %18’ini Bulup Yazdıran Basit C# Console Uygulaması
 • Kullanıcının Girdiği Sayının Yine Kullanıcının Girdiği % Değerini Hesaplayan ve Gösteren C# Basit Console Uygulaması
 • Alış Fiyatı Girilen Malın Kullanıcının Girdiği Yüzdelik Karla Satış Fiyatını Bulan C# Console Uygulaması
 • Dikdörtgenin Alanını ve Çevresini Hesaplayarak Ekranda Gösteren Console Uygulaması
 • Yarıçapı Girilen Dairenin Alanını ve Çevresini Bulan Basit Console Uygulaması
 • 3 Yazılı Notu Girilen Öğrencinin Ortalamasını ve Sınıf Geçme Durumunu Gösteren Console Uygulaması
 • Klavyeden Girilen 2 Sayıdan Büyük Olanını Bulan Console Uygulaması
İndir
Hafta 4
 • Girilen Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Bulan Console Uygulaması
 • Girilen Sayının Negatif Mi Pozitif Mi Olduğunu Bulan Console Uygulaması
 • Girilen Sayının 4 ve 7’ye Tam Bölünüp Bölünmediğini Bulan Console Uygulaması
 • Girilen Sayının 0-100 Arasında Olup Olmadığını Kontrol Eden Console Uygulaması
İndir
Hafta 5
 • Girilen Sayı Çiftse Yarısını; Tekse 2 Katını Alarak Ekrana Yazdıran Program
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Seçime Bağlı Olarak Karesini, Küpünü ve Karekökünü Alan Program
 • Klavyeden Girilen Vize ve Final Notuna Göre Vize Notunun %40 ve Final Notunun %60’ını Alarak Ortalamayı Hesaplayan Program
 • Kullanıcıdan Şifre ve Kullanıcı Adını İsteyerek Bunları Kontrol Eden Program
 • Klavyeden Girilen Bir Harfe Göre Dört İşlem Yapan Program
 • Klavyeden Girilen Ürün Miktarına Göre İndirim Yaparak Toplam Tutarı Hesaplayan Program
 • Klavyeden Girilen Su Sıcaklığına Göre Suyun Katı, Sıvı ya da Gaz Halinde Bulunduğunu Bulan Program
 • Bir Kişi Mağazadan Aldığı Ürün Fiyatına Göre İndirim Uygulayan Program
 • Ehliyet Sınavı İçin Yaşı 18 ve Üzeri Olanlar İçin Başvuru Yapabileceklerini Gösteren Program
İndir
Hafta 6
 • Klavyeden Girilen Sayının Hangi Güne Ait Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Sayının Hangi Aya Ait Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Kullanıcının Girdiği İki Sayı ve Yapılacak İşlem Türleri (Toplama:1, Çıkarma:2, Çarpma:3, Bölme:4) Gösterilen ve Seçilen İşlemi Yapan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Günün Hafta İçi veya Hafta Sonu Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Mevsimin Hangi Aylarda Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Trafik Lamba Renklerine Göre Hangi İşlemlerin Yapılacağını C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
İndir
Hafta 7
 • “Bilgisayar Teknolojileri” Metnini 10 Defa Ekrana Yazdıran Program
 • Kullanıcının Girmiş Olduğu Metni 10 Defa Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası 3’e Bölünebilen Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası 3’e Bölünebilen Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası 5’e veya 7’ye Tam Bölünebilen Sayıları Listeleyen Program
 • 1-100 Arası 3’e Tam Bölünemeyen Sayıları Listeleyen Program
 • 1’den Kullanıcının Girdiği Sayıya Kadar Olan Sayıları Listeleyen Program
 • Kullanıcını Girdiği 2 Sayı Arasındaki Sayıları Listeleyen Program
 • Kullanıcının Girdiği 2 Sayı Arasındaki 3 ile Tam Bölünebilen Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 100’en 1’e Kadar Geriye Doğru Ekrana Sayıları Yazan Program
 • Kullanıcının Gireceği 5 Adet Sayıdan Kaç Tanesinin 10 ile 20 Arasında Olduğunu Sayan Program
 • Ekrana Çarpım Tablosunu Yazan Program
 • 1-100 Arasındaki Tek ve Çift Sayıları Ayrı Ayrı Toplayan Program
 • Klavyeden Girilen Bir Cümlenin Harflerini Tek Tek Yazdıran Örnek Program
 • 1’den 10’a Kadar Olan Sayılardan Tek Olanların Karesini, Çift Olanların Küpünü Hesaplayarak Ekrana Yazdıran Program
 • Kullanıcının Girdiği 10 Sayıdan Çift Olan Sayı Adetini Gösteren Program
 • İç İçe For Döngüsü Örnek Uygulamalar
İndir