İnternet Programcılığı II

Kullanılacak Programlar
 • Xampp
 • Visual Studio Code
İndir
Hafta 1
 • PHP (Hypertext Preprocessor) Nedir & Ne İşe Yarar ?
 • PHP İle Neler Yapılabilir ?
 • Neden PHP ?
 • Veri Türleri
 • Xampp Kurulumu
 • Değişkenler
 • Verileri Ekrana Yazdırma
İndir
Hafta 2
 • PHP Veri Türleri
 • Php Metin (String) Veri Türü
 • Php Tam Sayı (İnteger) Veri Türü
 • Php Ondalıklı Sayı (Float-Double) Veri Türü
 • Php Boolean (True-False) Veri Türü
 • Php Dizi (Array) Veri Türü
 • Php Nesne (Object) Veri Türü
 • Php Null Veri Türü
 • PHP Operatörler
 • Aritmetik Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
İndir
Hafta 2
 • PHP Veri Türleri
 • Php Metin (String) Veri Türü
 • Php Tam Sayı (İnteger) Veri Türü
 • Php Ondalıklı Sayı (Float-Double) Veri Türü
 • Php Boolean (True-False) Veri Türü
 • Php Dizi (Array) Veri Türü
 • Php Nesne (Object) Veri Türü
 • Php Null Veri Türü
 • PHP Operatörler
 • Aritmetik Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
İndir
Hafta 3
 • PHP Koşul Yapıları
 • PHP If – Else Koşul Yapısı
 • PHP If – Else Koşul Yapısı Örnek Uygulamalar
 • Php Switch-Case Koşul Yapısı
 • Php Switch-Case Koşul Yapısı Örnek Uygulamalar
İndir
Hafta 4
 • PHP Döngü Yapıları
 • PHP For Döngüsü
 • PHP For Döngüsü Örnek Uygulamalar
 • PHP While Döngüsü
 • PHP While Döngüsü Örnek Uygulamalar
 • PHP Do – While Döngüsü
 • PHP Do – While Döngüsü Örnek Uygulamalar
 • PHP Foreach Döngüsü
 • PHP Foreach Döngüsü Örnek Uygulamalar
 • PHP Break Komutu
 • PHP Continue Komutu
 • Genel Tekrar Uygulamaları
İndir
Hafta 5
 • PHP Diziler
 • PHP Tek Boyutlu Diziler
 • Tek Boyutlu Dizi Elemanlarına Erişim
 • PHP Çok Boyutlu Diziler
 • Çok Boyutlu Dizi Elemanlarına Erişim
 • PHP İlişkilendirilmiş Diziler
 • PHP İlişkilendirilmiş Dizi Örneği
 • Dizilerde Sıralama Fonksiyonları
 • Bazı Yararlı Dizi İşlevleri
 • Örnek Uygulamalar
 • Genel Tekrar Uygulamaları
İndir
Hafta 6
 • PHP Fonksiyonlar
 • Php ile Fonksiyon Oluşturma
 • Php ile Fonksiyon Çağırma
 • Php ile Fonksiyon Kullanımı
 • Php ile Değer Döndüren Fonksiyon
 • PHP ile Fonksiyon Örnekleri
 • Örnek Uygulamalar
 • Genel Tekrar Uygulamaları
İndir
Hafta 7
 • PHP Get-Post Metodları
 • GET Yöntemi Ne Zaman Kullanılmalı?
 • Php ile GET Metodu Kullanımı
 • Php Post Metodu Kullanımı
 • POST Yöntemi Ne Zaman Kullanılmalı?
 • Örnek Uygulamalar
İndir
Hafta 8
 • Veri Tabanı Bağlantısı
İndir