Dersler

Algoritma ve Programlamaya Giriş Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Algoritma Nedir?
 • Algoritma ve Programlama Bağlantısı
 • Algoritmik Yaklaşım
 • Akış Diyagramları
İndir
Hafta 2
 • Algoritmada Kullanılan Terimler
İndir
Hafta 3
 • Klavyeden Girilen Değeri Ekrana Yazdırma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Üzerinde Aritmetik İşlemler Gerçekleştirme
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Toplamının Karesinin ve Küpünün Bulunması
 • Klavyeden Girilen Saatlik Ücret ve Toplam Çalışma Saatine Göre Maaş Hesaplama
 • Karenin Alanını ve Çevresini Hesaplama
İndir
Hafta 4
 • Dikdörtgenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Yarıçapı Girilen Dairenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Problem Hesaplama
 • Girilen Sayının 10 Sayısından Küçük mü? Büyük mü? Eşit mi?
 • Vize ve Final Notlarına Göre Öğrencinin Dersten Geçme ve Kalma Durumunu Hesaplama
İndir
Hafta 5
 • Klavyeden Girilen İki Sayıdan En Küçük ve En Büyüğünü Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının 15’in Katı Olup Olmadığını Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Birbirinin Katı Olup Olmadığını Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Çift ya da Tek Olup Olmadığını Bulma
 • Sayaç Mantığı – 1’den 20’ye Kadar Olan Sayıları Yazma
 • 1 ile 10 Arasındaki Sayıların Toplamını Bulma
İndir
Hafta 6
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Her Bir Sayının Karesini Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Her Sayının Faktöriyelini Bulma
 • Klavyeden Girilen X Adet Sayının Toplamını ve Aritmetik Ortalamasını Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Sayılardan 7’nin Katı Olanları Bulma
İndir
Hafta 7
 • 1 ile 100 Arasındaki Çift Sayıların Toplamını Bulma
 • Klavyeden Girilen X Adet Sayıdan Her Sayının Negatif mi, Pozitif mi ya da Sıfır mı Olduğunu Bulma
 • String İşlemler
 • Klavyeden Cinsiyet ve İsim Verisi Girilen Kişiye Uygun Karşılama Mesajı Yayınlama
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Veri Girişi Yapma
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Girilen Tüm Sayıları Toplama ve Karesini Alma
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Girilen Tüm Sayının Faktöriyelini Hesaplama
İndir
Hafta 8
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Asal Olup Olmadığının Kontrolünü Yapma
 • «DUR» Sözcüğü Girilene Kadar Her Sayının Asal Olup Olmadığını Kontrol Etme
 • Klavyeden Girilen 5 Sayıdan En Büyüğünü Bulma
 • Klavyeden Girilen 5 Sayıdan En Küçüğünü Bulma
İndir
Hafta 9
 • «DUR» Girilene Kadar Girilen Sayılardan En Büyüğünü ve Sırasını Bulma
 • Kuvvet Hesabı Yapma (Üstlü Sayılar)
 • Girilen Sayının Mükemmel Sayı Olup Olmadığının Kontrol Etme
İndir

İnternet Programcılığı I Ders İçerikleri

Hafta 1
 • HTML & HTML5 Nedir?
 • HTML Etiketleri ve Özellikleri
 • HTML Parametreleri
İndir
Hafta 2
 • Metin Biçimlendirme Parametreleri
İndir
Hafta 3
 • Bağlantı Etiketleri
 • Frameset
 • Tablo Oluşturma
 • Tablo Biçimlendirme
İndir
Hafta 4
 • Listeleme Etiketleri
İndir
Hafta 5
 • Form Etiketleri
İndir
Hafta 6
 • Resim Etiketleri
 • Background & Bgcolor Kullanımı
İndir
Hafta 7
 • HTML5 Etiketleri
 • DIV Etiketi Kullanımı
 • Header Etiketi Kullanımı
 • Nav Etiketi Kullanımı
 • Section Etiketi Kullanımı
 • Article Etiketi Kullanımı
 • Aside Etiketi Kullanımı
 • Footer Etiketi Kullanımı
İndir
Hafta 8
 • CSS Seçiciler
 • CSS’in HTML Sayfalarında Kullanımı (link Etiketi)
 • CSS’in HTML Sayfalarında Kullanımı (style Etiketi)
 • @import Özelliği Kullanımı
 • Etiket Seçici
 • ID Seçici
 • Class Seçici
 • Evrensel Seçici
 • Grup Seçici
 • Torun (Alt Bileşen) Seçici
İndir
Hafta 9
 • CSS Sözde Öğeler
 • After Sözde Öğesi
 • Before Sözde Öğesi
 • Attr() Fonksiyonu
 • ::first-letter Sözde Öğesi
 • ::first-line Sözde Öğesi
 • ::selection Sözde Öğesi
 • ::placeholder Sözde Öğesi
İndir
Hafta 10
 • CSS Sözde Sınıflar
 • :first-child Sözde Sınıfı
 • :last-child Sözde Sınıfı
 • :first-of-type Sözde Sınıfı
 • :last-of-type Sözde Sınıfı
 • :hover Sözde Sınıfı
 • :checked Sözde Sınıfı
 • :focus Sözde Sınıfı
 • :empty Sözde Sınıfı
İndir
Hafta 11
 • width ve height Özelliği
 • min-width, max-width, min-height, max-height Özellikleri
 • min-content ve max-content Özellikleri
 • padding Özelliği
 • margin Özelliği
 • border Özelliği
 • outline Özelliği
 • box-radius Özelliği
İndir
Hafta 12
 • color Özelliği
 • font-family Özelliği
 • font-size Özelliği
 • font-style Özelliği
 • font-weight Özelliği
 • line-height Özelliği
 • font Özelliği
 • letter-spacing Özelliği
 • word-spacing Özelliği
 • text-align Özelliği
 • text-align-last Özelliği
İndir

Nesne Tabanlı Programlama Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş
 • İlk Uygulama
 • Yorum Satırı Kullanımı
 • Klavyeden Veri Girişi ve Ekrana Yazdırma
 • Ad ve Soyad Bilgisini Ayrı Ayrı Alarak, Birleştirme
 • Klavyeden Girilen İki Değere Ait Dört İşlem Uygulama
 • Console Programının Başlığını Değiştirme
 • Console Programının Başlığını Klavyeden Değer Girişi İle Değiştirme
İndir
Hafta 2
 • Formatlı Yazdırma (İndis Kullanımı)
 • Klavyeden Girilen Değeri Formatlı Biçimde Konsol Başlığına Yazdırma
 • Read (), Readkey() Kullanımı
 • Değişken Nedir?
 • Değişken Tanımlama Kuralları ve Değer Atama
 • String Değişkenler
 • Ödev: Klavyeden Girilen Kişisel Bilgileri Listeleme
İndir
Hafta 3
 • Klavyeden Girilen 5 Adet Sınav Sonucunun Ortalamasını Alan Program
 • Genel Döviz USD Bozdurma Hesap Makinesi
 •  Kullanıcının Girdiği Sayının %18’ini Bulup Yazdıran Basit C# Console Uygulaması
 • Kullanıcının Girdiği Sayının Yine Kullanıcının Girdiği % Değerini Hesaplayan ve Gösteren C# Basit Console Uygulaması
 • Alış Fiyatı Girilen Malın Kullanıcının Girdiği Yüzdelik Karla Satış Fiyatını Bulan C# Console Uygulaması
 • Dikdörtgenin Alanını ve Çevresini Hesaplayarak Ekranda Gösteren Console Uygulaması
 • Yarıçapı Girilen Dairenin Alanını ve Çevresini Bulan Basit Console Uygulaması
 • 3 Yazılı Notu Girilen Öğrencinin Ortalamasını ve Sınıf Geçme Durumunu Gösteren Console Uygulaması
 • Klavyeden Girilen 2 Sayıdan Büyük Olanını Bulan Console Uygulaması
İndir
Hafta 4
 • Girilen Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Bulan Console Uygulaması
 • Girilen Sayının Negatif Mi Pozitif Mi Olduğunu Bulan Console Uygulaması
 • Girilen Sayının 4 ve 7’ye Tam Bölünüp Bölünmediğini Bulan Console Uygulaması
 • Girilen Sayının 0-100 Arasında Olup Olmadığını Kontrol Eden Console Uygulaması
İndir
Hafta 5
 • Girilen Sayı Çiftse Yarısını; Tekse 2 Katını Alarak Ekrana Yazdıran Program
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Seçime Bağlı Olarak Karesini, Küpünü ve Karekökünü Alan Program
 • Klavyeden Girilen Vize ve Final Notuna Göre Vize Notunun %40 ve Final Notunun %60’ını Alarak Ortalamayı Hesaplayan Program
 • Kullanıcıdan Şifre ve Kullanıcı Adını İsteyerek Bunları Kontrol Eden Program
 • Klavyeden Girilen Bir Harfe Göre Dört İşlem Yapan Program
 • Klavyeden Girilen Ürün Miktarına Göre İndirim Yaparak Toplam Tutarı Hesaplayan Program
 • Klavyeden Girilen Su Sıcaklığına Göre Suyun Katı, Sıvı ya da Gaz Halinde Bulunduğunu Bulan Program
 • Bir Kişi Mağazadan Aldığı Ürün Fiyatına Göre İndirim Uygulayan Program
 • Ehliyet Sınavı İçin Yaşı 18 ve Üzeri Olanlar İçin Başvuru Yapabileceklerini Gösteren Program
İndir
Hafta 6
 • Klavyeden Girilen Sayının Hangi Güne Ait Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Sayının Hangi Aya Ait Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Kullanıcının Girdiği İki Sayı ve Yapılacak İşlem Türleri (Toplama:1, Çıkarma:2, Çarpma:3, Bölme:4) Gösterilen ve Seçilen İşlemi Yapan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Günün Hafta İçi veya Hafta Sonu Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Mevsimin Hangi Aylarda Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Trafik Lamba Renklerine Göre Hangi İşlemlerin Yapılacağını C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
İndir
Hafta 7
 • “Bilgisayar Teknolojileri” Metnini 10 Defa Ekrana Yazdıran Program
 • Kullanıcının Girmiş Olduğu Metni 10 Defa Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası 3’e Bölünebilen Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası 3’e Bölünebilen Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası 5’e veya 7’ye Tam Bölünebilen Sayıları Listeleyen Program
 • 1-100 Arası 3’e Tam Bölünemeyen Sayıları Listeleyen Program
 • 1’den Kullanıcının Girdiği Sayıya Kadar Olan Sayıları Listeleyen Program
 • Kullanıcını Girdiği 2 Sayı Arasındaki Sayıları Listeleyen Program
 • Kullanıcının Girdiği 2 Sayı Arasındaki 3 ile Tam Bölünebilen Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 100’en 1’e Kadar Geriye Doğru Ekrana Sayıları Yazan Program
 • Kullanıcının Gireceği 5 Adet Sayıdan Kaç Tanesinin 10 ile 20 Arasında Olduğunu Sayan Program
 • Ekrana Çarpım Tablosunu Yazan Program
 • 1-100 Arasındaki Tek ve Çift Sayıları Ayrı Ayrı Toplayan Program
 • Klavyeden Girilen Bir Cümlenin Harflerini Tek Tek Yazdıran Örnek Program
 • 1’den 10’a Kadar Olan Sayılardan Tek Olanların Karesini, Çift Olanların Küpünü Hesaplayarak Ekrana Yazdıran Program
 • Kullanıcının Girdiği 10 Sayıdan Çift Olan Sayı Adetini Gösteren Program
 • İç İçe For Döngüsü Örnek Uygulamalar
İndir

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Veri Tabanı Nedir?
 • Veri Tabanı Temel Kavramları Nelerdir?
 • Veri Yönetimi Yaklaşımları
 • Veri Tabanı Kullanım Nedenleri
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sağladığı Yararlar
İndir
Hafta 2
 • Veri Tabanı Tasarımı
 • Veri Tabanı Geliştirme Aşamaları
 • Veri Tabanı Büyüklüğü Hesaplaması
İndir
Hafta 3
 • Veri Modeli
 • Veri Modeline Göre Veri Tabanı Yapıları
 • Varlık İlişki Diyagramları
 • Varlık İlişki Şemasının Tablolara Dönüştürülmesi
İndir
Hafta 4
 • Veri Tabanı Oluşturma
 • Tablo Oluşturma
 • Komutlar İle Tablo Oluşturma
İndir
Hafta 5
 • Tablo Güncelleme
 • Tablo Silme
 • Sorgular Hazırlama
İndir
İndir
İndir
Hafta 6
 • Normalizasyon Nedir?
 • Birincil Anahtar (Primary Key)
 • Yabancıl Anahtar (Foreign Key)
İndir
Hafta 7
 • Normalizasyon Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 8
 • Unique Key Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 9
 • Check Constraint Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 10
 • Default Constraint Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 11
 • Northwind Veri Tabanını İndirme
 • Northwind Veri Tabanını İçe Aktarma
İndir
Hafta 12
 • T-SQL SELECT Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 13
 • T-SQL WHERE Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 14
 • T-SQL DISTINCT Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 15
 • T-SQL ORDER BY Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 16
 • T-SQL NOT IN Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 17
 • T-SQL COUNT Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 18
 • T-SQL SUM Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 19
 • T-SQL AVG Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 20
 • T-SQL MAX – MIN Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 21
 • T-SQL Genel Tekrar Sorguları 1
 • T-SQL İleri Düzey Sorgular
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 22
 • T-SQL Genel Tekrar Sorguları 2
 • T-SQL İleri Düzey Sorgular
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir