Dersler

Algoritma ve Programlamaya Giriş Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Algoritma Nedir?
 • Algoritma ve Programlama Bağlantısı
 • Algoritmik Yaklaşım
 • Akış Diyagramları
İndir
Hafta 2
 • Algoritmada Kullanılan Terimler
İndir
Hafta 3
 • Klavyeden Girilen Değeri Ekrana Yazdırma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Üzerinde Aritmetik İşlemler Gerçekleştirme
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Toplamının Karesinin ve Küpünün Bulunması
 • Klavyeden Girilen Saatlik Ücret ve Toplam Çalışma Saatine Göre Maaş Hesaplama
 • Karenin Alanını ve Çevresini Hesaplama
İndir
Hafta 4
 • Dikdörtgenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Yarıçapı Girilen Dairenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Problem Hesaplama
 • Girilen Sayının 10 Sayısından Küçük mü? Büyük mü? Eşit mi?
 • Vize ve Final Notlarına Göre Öğrencinin Dersten Geçme ve Kalma Durumunu Hesaplama
 • Kullanıcıdan Aldığı Değere Göre Kare veya Dikdörtgenin Alanını Hesaplama
İndir
Hafta 5
 • Klavyeden Girilen İki Sayıdan En Küçük ve En Büyüğünü Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının 15’in Katı Olup Olmadığını Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Birbirinin Katı Olup Olmadığını Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Çift ya da Tek Olup Olmadığını Bulma
 • Sayaç Mantığı – 1’den 20’ye Kadar Olan Sayıları Yazma
 • 1 ile 10 Arasındaki Sayıların Toplamını Bulma
 • Klavyeden Girilen Üç Sayı Arasından En Büyüğünü Bulma
İndir
Hafta 6
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Her Bir Sayının Karesini Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Her Sayının Faktöriyelini Bulma
 • Klavyeden Girilen X Adet Sayının Toplamını ve Aritmetik Ortalamasını Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Sayılardan 7’nin Katı Olanları Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Sayılardan Çift Olanları Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayıdan; Birinci Sayı Büyükse Toplama, İkinci Sayı Büyükse Çarpma, Eşitse de Kuvvetini Alma
 • Sayaç Kullanarak Klavyeden Girilen 4 Adet Sayının Toplamını ve Ortalamasını Bulma
 • Klavyeden Girilen 6 Adet Sayı Arasında Tek ve Çift Olan Sayıların Ayrı Ayrı Toplamlarını ve Bu Sayılar Arasındaki Farkı Bulma
 • Klavyeden Girilen Değere Göre Fibonacci’nin Hesaplanması
 • Klavyeden 0 Girilene Kadar Daha Önce Girilen Pozitif ve Negatif Sayıların Adedini Ekranda Gösterme
 • Klavyeden Girilen Para Miktarına Göre Paraları 5-10-20 … Şeklinde Ayrıştırma ve Adetlerini Bulma
İndir
Hafta 7
 • 1 ile 100 Arasındaki Çift Sayıların Toplamını Bulma
 • Klavyeden Girilen X Adet Sayıdan Her Sayının Negatif mi, Pozitif mi ya da Sıfır mı Olduğunu Bulma
 • String İşlemler
 • Klavyeden Cinsiyet ve İsim Verisi Girilen Kişiye Uygun Karşılama Mesajı Yayınlama
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Veri Girişi Yapma
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Girilen Tüm Sayıları Toplama ve Karesini Alma
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Girilen Tüm Sayının Faktöriyelini Hesaplama
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Asal Olup Olmadığını Bulma
 • 1 – 30 Arasındaki Asal Sayıları Bulma
İndir
Hafta 8
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Asal Olup Olmadığının Kontrolünü Yapma
 • «DUR» Sözcüğü Girilene Kadar Her Sayının Asal Olup Olmadığını Kontrol Etme
 • Klavyeden Girilen 5 Sayıdan En Büyüğünü Bulma
 • Klavyeden Girilen 5 Sayıdan En Küçüğünü Bulma
İndir
Hafta 9
 • «DUR» Girilene Kadar Girilen Sayılardan En Büyüğünü ve Sırasını Bulma
 • Kuvvet Hesabı Yapma (Üstlü Sayılar)
 • Girilen Sayının Mükemmel Sayı Olup Olmadığının Kontrol Etme
İndir
Hafta 10
 • Klavyeden Girilen Üç Sayı Arasından Ortanca Sayıyı Bulma
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Asal Çarpanlarını Bulma
 • 1-50 Arasında Rastgele 6 Adet Sayı Ürettirme
 • Fonksiyon Kullanarak Sayı Tahmin Oyunu
 • Kullanıcı Girişi Uygulaması
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Bir Sayının Mutlak Değerini Bulma
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Bir Sayının Faktöriyelini Hesaplama
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Tarihin Hangi Güne Ait Olduğunu Ekrana Yazma
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Parolanın Karakter Uzunluğunu Hesaplama
İndir
Hafta 11
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen ASCII Kodu Girilen Değere Karşılık Gelen Karakteri Ekranda Gösterme
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Sayının Karekökünü Hesaplama
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Değeri Küçük ve Büyük Harfe Çevirerek, Karakter Sayısını Ekranda Gösterme
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Doğum Yılı Girilen Kişinin Yaşadığı Toplam Yıl, Ay ve Günü Hesaplama
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Metnin Başındaki ve Sonundaki Boşlukları Silme
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Değerin Türünü Kontrol Etme; Girilen Değer Tam Sayı ise Karekökünü Hesaplama
İndir

İnternet Programcılığı I Ders İçerikleri

Hafta 1
 • HTML & HTML5 Nedir?
 • HTML Etiketleri ve Özellikleri
 • HTML Parametreleri
İndir
Hafta 2
 • Metin Biçimlendirme Parametreleri
İndir
Hafta 3
 • Bağlantı Etiketleri
 • Frameset
 • Tablo Oluşturma
 • Tablo Biçimlendirme
İndir
Hafta 4
 • Listeleme Etiketleri
İndir
Hafta 5
 • Form Etiketleri
İndir
Hafta 6
 • Resim Etiketleri
 • Background & Bgcolor Kullanımı
İndir
Hafta 7
 • HTML5 Etiketleri
 • DIV Etiketi Kullanımı
 • Header Etiketi Kullanımı
 • Nav Etiketi Kullanımı
 • Section Etiketi Kullanımı
 • Article Etiketi Kullanımı
 • Aside Etiketi Kullanımı
 • Footer Etiketi Kullanımı
İndir
Hafta 8
 • CSS Seçiciler
 • CSS’in HTML Sayfalarında Kullanımı (link Etiketi)
 • CSS’in HTML Sayfalarında Kullanımı (style Etiketi)
 • @import Özelliği Kullanımı
 • Etiket Seçici
 • ID Seçici
 • Class Seçici
 • Evrensel Seçici
 • Grup Seçici
 • Torun (Alt Bileşen) Seçici
İndir
Hafta 9
 • CSS Sözde Öğeler
 • After Sözde Öğesi
 • Before Sözde Öğesi
 • Attr() Fonksiyonu
 • ::first-letter Sözde Öğesi
 • ::first-line Sözde Öğesi
 • ::selection Sözde Öğesi
 • ::placeholder Sözde Öğesi
İndir
Hafta 10
 • CSS Sözde Sınıflar
 • :first-child Sözde Sınıfı
 • :last-child Sözde Sınıfı
 • :first-of-type Sözde Sınıfı
 • :last-of-type Sözde Sınıfı
 • :hover Sözde Sınıfı
 • :checked Sözde Sınıfı
 • :focus Sözde Sınıfı
 • :empty Sözde Sınıfı
İndir
Hafta 11
 • width ve height Özelliği
 • min-width, max-width, min-height, max-height Özellikleri
 • min-content ve max-content Özellikleri
 • padding Özelliği
 • margin Özelliği
 • border Özelliği
 • outline Özelliği
 • box-radius Özelliği
İndir
Hafta 12
 • color Özelliği
 • font-family Özelliği
 • font-size Özelliği
 • font-style Özelliği
 • font-weight Özelliği
 • line-height Özelliği
 • font Özelliği
 • letter-spacing Özelliği
 • word-spacing Özelliği
 • text-align Özelliği
 • text-align-last Özelliği
İndir
Hafta 13
 • text-decoration Özelliği
 • text-indent Özelliği
 • white-space Özelliği
 • text-transform Özelliği
 • text-shadow Özelliği
İndir
Hafta 14
 • background-image Özelliği
 • background-repeat Özelliği
 • background-position Özelliği
 • background-clip Özelliği
 • background-size Özelliği
İndir

Nesne Tabanlı Programlama Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş
 • İlk Uygulama
 • Yorum Satırı Kullanımı
 • Klavyeden Veri Girişi ve Ekrana Yazdırma
 • Ad ve Soyad Bilgisini Ayrı Ayrı Alarak, Birleştirme
 • Klavyeden Girilen İki Değere Ait Dört İşlem Uygulama
 • Console Programının Başlığını Değiştirme
 • Console Programının Başlığını Klavyeden Değer Girişi İle Değiştirme
İndir
Hafta 2
 • Formatlı Yazdırma (İndis Kullanımı)
 • Klavyeden Girilen Değeri Formatlı Biçimde Konsol Başlığına Yazdırma
 • Read (), Readkey() Kullanımı
 • Değişken Nedir?
 • Değişken Tanımlama Kuralları ve Değer Atama
 • String Değişkenler
 • Ödev: Klavyeden Girilen Kişisel Bilgileri Listeleme
İndir
Hafta 3
 • Klavyeden Girilen 5 Adet Sınav Sonucunun Ortalamasını Alan Program
 • Genel Döviz USD Bozdurma Hesap Makinesi
 •  Kullanıcının Girdiği Sayının %18’ini Bulup Yazdıran Basit C# Console Uygulaması
 • Kullanıcının Girdiği Sayının Yine Kullanıcının Girdiği % Değerini Hesaplayan ve Gösteren C# Basit Console Uygulaması
 • Alış Fiyatı Girilen Malın Kullanıcının Girdiği Yüzdelik Karla Satış Fiyatını Bulan C# Console Uygulaması
 • Dikdörtgenin Alanını ve Çevresini Hesaplayarak Ekranda Gösteren Console Uygulaması
 • Yarıçapı Girilen Dairenin Alanını ve Çevresini Bulan Basit Console Uygulaması
 • 3 Yazılı Notu Girilen Öğrencinin Ortalamasını ve Sınıf Geçme Durumunu Gösteren Console Uygulaması
 • Klavyeden Girilen 2 Sayıdan Büyük Olanını Bulan Console Uygulaması
İndir
Hafta 4
 • Girilen Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Bulan Console Uygulaması
 • Girilen Sayının Negatif Mi Pozitif Mi Olduğunu Bulan Console Uygulaması
 • Girilen Sayının 4 ve 7’ye Tam Bölünüp Bölünmediğini Bulan Console Uygulaması
 • Girilen Sayının 0-100 Arasında Olup Olmadığını Kontrol Eden Console Uygulaması
İndir
Hafta 5
 • Girilen Sayı Çiftse Yarısını; Tekse 2 Katını Alarak Ekrana Yazdıran Program
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Seçime Bağlı Olarak Karesini, Küpünü ve Karekökünü Alan Program
 • Klavyeden Girilen Vize ve Final Notuna Göre Vize Notunun %40 ve Final Notunun %60’ını Alarak Ortalamayı Hesaplayan Program
 • Kullanıcıdan Şifre ve Kullanıcı Adını İsteyerek Bunları Kontrol Eden Program
 • Klavyeden Girilen Bir Harfe Göre Dört İşlem Yapan Program
 • Klavyeden Girilen Ürün Miktarına Göre İndirim Yaparak Toplam Tutarı Hesaplayan Program
 • Klavyeden Girilen Su Sıcaklığına Göre Suyun Katı, Sıvı ya da Gaz Halinde Bulunduğunu Bulan Program
 • Bir Kişi Mağazadan Aldığı Ürün Fiyatına Göre İndirim Uygulayan Program
 • Ehliyet Sınavı İçin Yaşı 18 ve Üzeri Olanlar İçin Başvuru Yapabileceklerini Gösteren Program
İndir
Hafta 6
 • Klavyeden Girilen Sayının Hangi Güne Ait Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Sayının Hangi Aya Ait Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Kullanıcının Girdiği İki Sayı ve Yapılacak İşlem Türleri (Toplama:1, Çıkarma:2, Çarpma:3, Bölme:4) Gösterilen ve Seçilen İşlemi Yapan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Günün Hafta İçi veya Hafta Sonu Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Klavyeden Girilen Mevsimin Hangi Aylarda Olduğunu Bulan C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
 • Trafik Lamba Renklerine Göre Hangi İşlemlerin Yapılacağını C# Programını Switch-Case Kullanarak Oluşturma
İndir
Hafta 7
 • “Bilgisayar Teknolojileri” Metnini 10 Defa Ekrana Yazdıran Program
 • Kullanıcının Girmiş Olduğu Metni 10 Defa Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası 3’e Bölünebilen Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası 3’e Bölünebilen Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 1-100 Arası 5’e veya 7’ye Tam Bölünebilen Sayıları Listeleyen Program
 • 1-100 Arası 3’e Tam Bölünemeyen Sayıları Listeleyen Program
 • 1’den Kullanıcının Girdiği Sayıya Kadar Olan Sayıları Listeleyen Program
 • Kullanıcını Girdiği 2 Sayı Arasındaki Sayıları Listeleyen Program
 • Kullanıcının Girdiği 2 Sayı Arasındaki 3 ile Tam Bölünebilen Sayıları Ekrana Yazdıran Program
 • 100’en 1’e Kadar Geriye Doğru Ekrana Sayıları Yazan Program
 • Kullanıcının Gireceği 5 Adet Sayıdan Kaç Tanesinin 10 ile 20 Arasında Olduğunu Sayan Program
 • Ekrana Çarpım Tablosunu Yazan Program
 • 1-100 Arasındaki Tek ve Çift Sayıları Ayrı Ayrı Toplayan Program
 • Klavyeden Girilen Bir Cümlenin Harflerini Tek Tek Yazdıran Örnek Program
 • 1’den 10’a Kadar Olan Sayılardan Tek Olanların Karesini, Çift Olanların Küpünü Hesaplayarak Ekrana Yazdıran Program
 • Kullanıcının Girdiği 10 Sayıdan Çift Olan Sayı Adetini Gösteren Program
 • İç İçe For Döngüsü Örnek Uygulamalar
İndir

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Veri Tabanı Nedir?
 • Veri Tabanı Temel Kavramları Nelerdir?
 • Veri Yönetimi Yaklaşımları
 • Veri Tabanı Kullanım Nedenleri
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sağladığı Yararlar
İndir
Hafta 2
 • Veri Tabanı Tasarımı
 • Veri Tabanı Geliştirme Aşamaları
 • Veri Tabanı Büyüklüğü Hesaplaması
İndir
Hafta 3
 • Veri Modeli
 • Veri Modeline Göre Veri Tabanı Yapıları
 • Varlık İlişki Diyagramları
 • Varlık İlişki Şemasının Tablolara Dönüştürülmesi
İndir
Hafta 4
 • Veri Tabanı Oluşturma
 • Tablo Oluşturma
 • Komutlar İle Tablo Oluşturma
İndir
Hafta 5
 • Tablo Güncelleme
 • Tablo Silme
 • Sorgular Hazırlama
İndir
İndir
İndir
Hafta 6
 • Normalizasyon Nedir?
 • Birincil Anahtar (Primary Key)
 • Yabancıl Anahtar (Foreign Key)
İndir
Hafta 7
 • Normalizasyon Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 8
 • Unique Key Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 9
 • Check Constraint Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 10
 • Default Constraint Nedir?
 • Üniversite Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 11
 • Northwind Veri Tabanını İndirme
 • Northwind Veri Tabanını İçe Aktarma
İndir
Hafta 12
 • T-SQL SELECT Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 13
 • T-SQL WHERE Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 14
 • T-SQL DISTINCT Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 15
 • T-SQL ORDER BY Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 16
 • T-SQL NOT IN Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 17
 • T-SQL COUNT Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 18
 • T-SQL SUM Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 19
 • T-SQL AVG Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 20
 • T-SQL MAX – MIN Fonksiyonu Kullanımı
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 21
 • T-SQL Genel Tekrar Sorguları 1
 • T-SQL İleri Düzey Sorgular
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir
Hafta 22
 • T-SQL Genel Tekrar Sorguları 2
 • T-SQL İleri Düzey Sorgular
 • Northwind Veri Tabanı Örneği
İndir

Veri Yapıları ve Programlama Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Java Nedir?
 • Java Nasıl Çalışır?
 • Java’nın Çalıştırılma Sırası
 • JDK, JRE ve JVM Nedir?
 • JDK’nın Windows’a Kurulumu
 • NetBeans Kurulumu
İndir
Hafta 2
 • NetBeans’i Konfigure Etme
 • Yeni Proje Oluşturma
 • Değişkenlerin Tanımlanması, Kullanılması ve Yorum Satırları
 • Tam Sayı Veri Tipleri (int, Byte, Short ve Long)
 • Ondalık Sayı Veri Tipleri (Double ve Float)
 • Karakter Veri Tipleri (Char ve Boolean)
 • String Veri Tipi
İndir
Hafta 3
 • Temel Matematik Operatörleri, Arttırma ve Azaltma Operatörleri
 • Scanner Sınıfını Kullanarak Konsoldan Input Alma
İndir
Hafta 4
 • Örnek Uygulamalar
 • Beden Kitle İndeksi Hesaplama
 • Kilometreye Göre Toplam Ödenecek Tutar Hesaplama
 • İki Sayının Değerini Değiştirme
 • Dik Üçgenin Hipotenüsünü Bulma
İndir
Hafta 5
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Koşul Durumları (If – Else if ve Else)
 • Switch Case Yapıları
 • Örnek Uygulamalar
 • Girilen 3 Sayıdan Maksimum Sayıyı Bulma
 • Koşullarla Beden Kitle İndeksi Hesaplama
 • Basit Hesap Makinesi Uygulaması
 • Gelişmiş Not Hesaplama Sistemi
İndir
Hafta 6
 • Döngüler ve Karar Yapıları «For Döngüsü»
 • Faktöriyel Hesaplama
 • Döngüler ve Karar Yapıları «While Döngüsü»
 • Klavyeden Girilen Sayının Rakam Değerlerinin Toplamı
 • Döngüler ve Karar Yapıları «Do While Döngüleri»
 • Break ve Continue Anahtar Kelimeleri
 • Döngülerle ATM Programı
 • Girilen Bir Sayının Armstrong Sayısı Olup Olmadığını Bulma
 • İç İçe For Döngüsüyle Çarpım Tablosu Oluşturma
 • While Döngüsü ile Kullanıcı Girişi Programı
 • Faiz Uygulaması
İndir
Hafta 7
 • Method (Fonksiyon) Kullanımı
 • Metodlarda Parametre Kullanımı
 • Metodlarda Return Kullanımı
 • Method Overloading (Metodlarda Aşırı Yükleme)
 • Kod Bloklarındaki ve Metodlardaki Lokal Değişkenler
 • 1’den 1000’e Kadar Olan Sayılardan Asal Olanları Bulma
 • Kullanıcıdan Alınan 2 Sayının Ebobunu Bulma
 • Method Overloading Kullanarak Gelişmiş Hesap Makinesi
İndir
Hafta 8
 • Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented)
 • Nesneye Yönelik Programlama Nedir?
 • Nesne Yönelimli Programlamanın Faydaları
 • Sınıf Nedir?
 • Nesne Nedir?
 • Nesne Yönelimli Programlamanın Özellikleri Nelerdir?
 • Soyutlama (Abstraction)
 • Kapsülleme (Encapsulation)
 • Miras Alma (Inheritance)
 • Çok Biçimlilik (Polymorphism)
 • Sınıflarda Metod Tanımlama ve Metodları Kullanma
 • Constructorlar (Yapıcı Metodlar) Banka Hesabı Uygulaması
 • Nesne Yönelimli Atm Projesi
İndir
Hafta 9
 • Diziler
 • Java’da Diziler Nedir?
 • Java Dizi Tanımlama
 • Java’da Dizi Boyutları
 • Örnek Uygulamalar
 • New Anahtar Sözcüğü İle Dizi Oluşturma
 • For Döngüsü ile Dizi Elemanlarını Listeleme
 • Nesne (Object) Dizisi Oluşturma
 • Dizileri Kopyalama
 • Dizileri Sıralama
 • Dizileri Karşılaştırma
 • Dizilerde Arama Yapma
 • Çok Boyutlu Dizi Tanımlaması
İndir
Hafta 10
 • Genel Tekrar Uygulamaları I
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Ebob’unu Bulma
 • Klavyeden Girilen Cümledeki Kelime Sayısını Bulma
 • Palindromik Kelime Bulma
 • Klavyeden Girilen Cümle İçerisinde Belirtilen Harf Sayısını Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Rakamlarının Toplamını Hesaplama
 • Klavyeden Girilen Sayının Rakamlarının Karelerini Hesaplama
 • Klavyeden Girilen Sayının Tersinin Yazdırılması
 • Klavyeden Girilen Sayının Sayının Basamak Sayısını Bulma
 • Sayaçlı Sayı Tahmin Oyunu
İndir
Hafta 11
 • Genel Tekrar Uygulamaları II
 • Java Varış Süresi Hesaplama
 • Java KDV’li Fiyat Hesaplama
 • Klavyeden Girilen Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma
 • Mükemmel Sayı
 • Java Girilen İki Sayı Arasındaki 5 ve 3’ün Katları Olan Sayıları Bulma
 • 200-1000 Arası 10 Adet Rastgele Sayı Üretme
 • 50-100 Arası Rastgele Üretilen Sayıların Ortalamasını Hesaplayıp Ekrana Yazdırma
İndir

İnternet Programcılığı II Ders İçerikleri

Kullanılacak Programlar
 • Xampp
 • Visual Studio Code
İndir
Hafta 1
 • PHP (Hypertext Preprocessor) Nedir & Ne İşe Yarar ?
 • PHP İle Neler Yapılabilir ?
 • Neden PHP ?
 • Veri Türleri
 • Xampp Kurulumu
 • Değişkenler
 • Verileri Ekrana Yazdırma
İndir
Hafta 2
 • PHP Veri Türleri
 • Php Metin (String) Veri Türü
 • Php Tam Sayı (İnteger) Veri Türü
 • Php Ondalıklı Sayı (Float-Double) Veri Türü
 • Php Boolean (True-False) Veri Türü
 • Php Dizi (Array) Veri Türü
 • Php Nesne (Object) Veri Türü
 • Php Null Veri Türü
 • PHP Operatörler
 • Aritmetik Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
İndir
Hafta 2
 • PHP Veri Türleri
 • Php Metin (String) Veri Türü
 • Php Tam Sayı (İnteger) Veri Türü
 • Php Ondalıklı Sayı (Float-Double) Veri Türü
 • Php Boolean (True-False) Veri Türü
 • Php Dizi (Array) Veri Türü
 • Php Nesne (Object) Veri Türü
 • Php Null Veri Türü
 • PHP Operatörler
 • Aritmetik Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
İndir
Hafta 3
 • PHP Koşul Yapıları
 • PHP If – Else Koşul Yapısı
 • PHP If – Else Koşul Yapısı Örnek Uygulamalar
 • Php Switch-Case Koşul Yapısı
 • Php Switch-Case Koşul Yapısı Örnek Uygulamalar
İndir
Hafta 4
 • PHP Döngü Yapıları
 • PHP For Döngüsü
 • PHP For Döngüsü Örnek Uygulamalar
 • PHP While Döngüsü
 • PHP While Döngüsü Örnek Uygulamalar
 • PHP Do – While Döngüsü
 • PHP Do – While Döngüsü Örnek Uygulamalar
 • PHP Foreach Döngüsü
 • PHP Foreach Döngüsü Örnek Uygulamalar
 • PHP Break Komutu
 • PHP Continue Komutu
 • Genel Tekrar Uygulamaları
İndir
Hafta 5
 • PHP Diziler
 • PHP Tek Boyutlu Diziler
 • Tek Boyutlu Dizi Elemanlarına Erişim
 • PHP Çok Boyutlu Diziler
 • Çok Boyutlu Dizi Elemanlarına Erişim
 • PHP İlişkilendirilmiş Diziler
 • PHP İlişkilendirilmiş Dizi Örneği
 • Dizilerde Sıralama Fonksiyonları
 • Bazı Yararlı Dizi İşlevleri
 • Örnek Uygulamalar
 • Genel Tekrar Uygulamaları
İndir
Hafta 6
 • PHP Fonksiyonlar
 • Php ile Fonksiyon Oluşturma
 • Php ile Fonksiyon Çağırma
 • Php ile Fonksiyon Kullanımı
 • Php ile Değer Döndüren Fonksiyon
 • PHP ile Fonksiyon Örnekleri
 • Örnek Uygulamalar
 • Genel Tekrar Uygulamaları
İndir
Hafta 7
 • PHP Get-Post Metodları
 • GET Yöntemi Ne Zaman Kullanılmalı?
 • Php ile GET Metodu Kullanımı
 • Php Post Metodu Kullanımı
 • POST Yöntemi Ne Zaman Kullanılmalı?
 • Örnek Uygulamalar
İndir
Hafta 8
 • Veri Tabanı Bağlantısı
İndir

Python Ders İçerikleri

Kullanılacak Programlar
 • Python
 • PyCharm
 • DB Browser for SQLite
İndir
Hafta 1
 • Python Nedir?
 • Python Ne İçin Kullanılır?
 • Python İle Neler Yapılabilir?
 • Neden Python Kullanmalıyız?
 • Python Kurulumu
 • PyCharm Kurulumu
 • Python Matematiksel İşlemler
 • Python String İşlemler
 • Python Print() Fonksiyonu
 • Python String İşlemleri
 • Python Len() Fonksiyonu
 • Python Değişkenler
 • Python Listeler
 • input() Fonksiyonu & format() Metodu
İndir
Hafta 2
 • Python Koşul Yapıları
 • Python Koşul Yapıları (if – elif – else)
 • Pythonda Elif Bloğu
 • Pythonda Else Bloğu
 • Pythonda Nesned If Blokları
 • Örnek Uygulamalar
 • Sistemden Çıkış Uygulaması
 • Boy Yorumu Uygulaması
 • Karakter Sınırlaması Uygulaması
 • Harf Notu Uygulaması
 • Hesap Makinesi Uygulaması
 • Klavyeden Girilen Sayının Pozitif ya da Negatif Olup Olmadığını Kontrol Etme Uygulaması
 • Kullanıcı Girişi Kontrol Uygulaması
 • Klavyeden Girilen 3 Sayıyı Karşılaştırma Uygulaması
İndir
Hafta 3
 • Döngüler (Whille)
 • Pythonda While Bloğu
 • Break ve Continue
 • Örnek Uygulamalar
 • Genel Tekrar Uygulamaları
 • Belirtilen Karakter Uzunluğunda Şifre Giriş Uygulaması
 • Sayı Tahmin Uygulaması
 • Rastgele Sayı Ürettirip, Sayıyı Bulma Uygulaması
 • Sayı Tahmin Uygulaması (Tahmin Sayısının Ekranda Göstererek)
 • Kullanıcı Girişi Uygulaması
 • Kullanıcı Sıfır Girene Kadar Girdiği Negatif ve ya Pozitif Sayıları Toplama Uygulaması
 • Klavyeden Girilen Sayının Kaç Basamaklı Olduğunu Bulma Uygulaması
 • Klavyeden Girilen Sayının Basamak Değerlerini Toplama Uygulaması
İndir
Hafta 4
 • Döngüler (For)
 • Pythonda For Döngüsü
 • Range Fonksiyonu
 • Örnek Uygulamalar
 • Genel Tekrar Uygulamaları
 • Kullanıcının Girdiği İki Sayı Arasındaki Sayıları Listeleme Uygulaması
 • Kullanıcının Girdiği İki Sayı Arasındaki Sayıları Toplama Uygulaması
 • Kullanıcının Girdiği Sayının Faktöriyelini Hesaplama Uygulaması
 • Kullanıcının Girdiği Sayının Asal Olup Olmadığını Gösteren Uygulaması
 • Çarpım Tablosu Uygulaması
 • Kullanıcı Girdiği Karakter Dizisi İçerisindeki Sesli ve Sessiz Harflerin Sayısını Ayrı Ayrı Gösteren Uygulama
 • Kullanıcıdan For Döngüsü ile 10 Adet Sayı Alma ve Alınan Sayıların Toplamını Ekranda Gösteren Uygulama
 • İstenilen Sayıda ve İstenilen Karakter Uzunluğunda Rastgele Parola Oluşturma Uygulaması
İndir
Hafta 5
 • Genel Tekrar Uygulamaları
 • İki Sayının Toplamını Bulma
 • Üç Sayının Çarpımını Bulma
 • Bölme İşleminde Kalanı Bulma
 • Sayının Küpünü Bulma
 • Karenin Alanını Hesaplama
 • Karenin Çevresini Hesaplama
 • Dikdörtgenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Üçgenin Alanını Hesaplama
 • Üçgenin Çevresini Hesaplama
 • Eşkenar Üçgenin Çevresini Hesaplama
 • Küpün Alanını Hesaplama
 • Küpün Hacmini Hesaplama
 • Paralelkenarın Alanını Hesaplama
 • Paralelkenarın Çevresini Hesaplama
 • Dikdörtgenler Prizması Hacmini ve Yüzey Alanını Hesaplama
 • Dairenin Alanını Hesaplama
 • Klavyeden Girilen Üç Sayının Toplamını Hesaplama
 • Klavyeden Bölünen Sayı ve Bölen Sayı Girildiği Bölme İşleminde Bölümü Hesaplama
 • Klavyeden Bölünen Sayı ve Bölen Sayı Girildiği Bölme İşleminde Kalanı Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Karesini Bulma
 • Klavyeden Kenar Uzunluğu Girilen Karenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Klavyeden Kenar Uzunluğu Girilen Dikdörtgenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Klavyeden Öğrenci Adı ile Girilen İki Yazılının Ortalamasını Hesaplama
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Toplamının Karesini Hesaplama
 • Klavyeden İki iç Açısı Girilen Üçgenin Üçüncü İç Açısını Hesaplama
 • Klavyeden İki Dış Açısı Girilen Üçgenin Üçüncü Dış Açısını Hesaplama
 • Klavyeden Kenar Uzunluğu Girilen Küpün Alan ve Hacmini Hesaplama
 • Klavyeden Kenar Uzunluğu Girilen Paralelkenarın Çevresini Hesaplama
 • Klavyeden Kenar Uzunlukları Girilen Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini ve Yüzey Alanını Hesaplama
İndir
Hafta 6
 • Python Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Tanımlama
 • Fonksiyon Çağırma
 • Fonksiyona Parametre Gönderme
 • Fonksiyondan Geriye Bilgi Gönderme
 • Örnek Uygulamalar
 • Genel Tekrar Uygulamaları
 • Öğrenci Kartı Fonksiyonu
 • Kullanıcı Tarafından Celcius Cinsinden Girilen Sıcaklığı Fahrenheit’a Dönüştürme Fonksiyonu
 • A-B Aralığındaki Sayıları Ekrana Yazdıran Fonksiyon
 • A-B Aralığındaki Sayıların Toplamını Ekrana Yazdıran Fonksiyon
 • Fonksiyon Kullanarak Yarıçapı Girilen Dairenin Alanını Hesaplama
 • Fonksiyon Kullanarak Genişlik ve Yüksekliği Girilen Dikdörtgenin Alanını Hesaplama
 • Kullanıcının Girdiği İki Sayı Arasındaki Çift Sayıların Ortalamasını Bulan Fonksiyon
 • Altı Adet Rastgele Sayı Üreten Fonksiyon
İndir
Hafta 7
 • Python Sözlükler (Dictionary)
 • Sözlükler Nasıl Oluşturulur?
 • Sözlük Öğelerine Erişim
 • Sözlük Öğelerinin Değerlerini Değiştirme
 • Döngü ile Sözlük Elemanlarına Erişim
 • Sözcüğün Değerini Döndürme
 • Python Sözlükte Değer Var mı?
 • Python Sözlük Uzunluğu
 • Python Sözlüğe Eleman Ekleme
 • Python Sözlükten Eleman Silme
 • Python dict() Yapıcı Metodu
 • Sözlük Metotları
 • Keys Metodu
 • Values Metodu
 • Items Metodu
 • Copy Metodu
İndir
Hafta 8
 • Python Hata Yakalama (Try Except Finally)
 • İstisna işleme
 • Birden Fazla İstisna
 • Else
 • Finally
 • Örnek Uygulamalar
 • Genel Tekrar Uygulamaları
 • Kullanıcının Girmiş Olduğu Sayıları Birbirlerine Bölme (Yalnızca Sayı Girişi Yapılması Gerekmektedir!)
 • Kullanıcının Girmiş Olduğu Sayıları Birbirlerine Bölme (Her İki Değerden Birinin Sayı Olmaması Durumunda Hata Mesajı Yayınlayınız!)
 • Kullanıcının Girmiş Olduğu Sayıları Birbirlerine Bölme (Her İki Değerden Birinin Sayı Olmaması veya Sıfır Olması Durumunda Hata Mesajı Yayınlayınız!)
 • Parola Girişi Uygulaması
 • Kullanıcı Girişi Uygulaması
İndir
Hafta 9
 • Python Dosya Yönetimi
 • Dosya Açma
 • Dosyaya Veri Yazdırma
 • Dosyaları Kapatma
 • Dosya Bölümlerini Okuma
 • Dosya Satırlarını Okuma
 • Tüm Satırlardaki Verileri Okuma
 • Python Dosyaları Silme
 • Python Dosyaların Var Olup Olmadığını Kontrol Etme
 • Python Klasör Silme
 • Örnek Uygulamalar
 • Diğer Dosya İşlem Parametreleri
İndir
Hafta 10
 • Python Veri Tabanı İşlemleri
 • Veri Tabanı Nedir?
 • Neden Sqlite ?
 • Yeni Bir Veri Tabanı Oluşturmak
 • Veri Tabanı İçerisine Tablo Oluşturma
 • IF NOT EXISTS
 • Tablo İçerisine Veri Ekleme
 • Tablo İçerisine Rastgele Veri Ekleme
 • Tablodaki Verileri Çekme
 • Tablodaki Verileri Güncelleme
 • Tablodaki Verileri Silme
 • Örnek Uygulamalar
İndir