Algoritma ve Programlamaya Giriş

Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Algoritma Nedir?
 • Algoritma ve Programlama Bağlantısı
 • Algoritmik Yaklaşım
 • Akış Diyagramları
İndir
Hafta 2
 • Algoritmada Kullanılan Terimler
İndir
Hafta 3
 • Klavyeden Girilen Değeri Ekrana Yazdırma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Üzerinde Aritmetik İşlemler Gerçekleştirme
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Toplamının Karesinin ve Küpünün Bulunması
 • Klavyeden Girilen Saatlik Ücret ve Toplam Çalışma Saatine Göre Maaş Hesaplama
 • Karenin Alanını ve Çevresini Hesaplama
İndir
Hafta 4
 • Dikdörtgenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Yarıçapı Girilen Dairenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Problem Hesaplama
 • Girilen Sayının 10 Sayısından Küçük mü? Büyük mü? Eşit mi?
 • Vize ve Final Notlarına Göre Öğrencinin Dersten Geçme ve Kalma Durumunu Hesaplama
İndir
Hafta 5
 • Klavyeden Girilen İki Sayıdan En Küçük ve En Büyüğünü Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının 15’in Katı Olup Olmadığını Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Birbirinin Katı Olup Olmadığını Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Çift ya da Tek Olup Olmadığını Bulma
 • Sayaç Mantığı – 1’den 20’ye Kadar Olan Sayıları Yazma
 • 1 ile 10 Arasındaki Sayıların Toplamını Bulma
İndir
Hafta 6
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Her Bir Sayının Karesini Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Her Sayının Faktöriyelini Bulma
 • Klavyeden Girilen X Adet Sayının Toplamını ve Aritmetik Ortalamasını Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Sayılardan 7’nin Katı Olanları Bulma
İndir
Hafta 7
 • 1 ile 100 Arasındaki Çift Sayıların Toplamını Bulma
 • Klavyeden Girilen X Adet Sayıdan Her Sayının Negatif mi, Pozitif mi ya da Sıfır mı Olduğunu Bulma
 • String İşlemler
 • Klavyeden Cinsiyet ve İsim Verisi Girilen Kişiye Uygun Karşılama Mesajı Yayınlama
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Veri Girişi Yapma
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Girilen Tüm Sayıları Toplama ve Karesini Alma
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Girilen Tüm Sayının Faktöriyelini Hesaplama
İndir
Hafta 8
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Asal Olup Olmadığının Kontrolünü Yapma
 • «DUR» Sözcüğü Girilene Kadar Her Sayının Asal Olup Olmadığını Kontrol Etme
 • Klavyeden Girilen 5 Sayıdan En Büyüğünü Bulma
 • Klavyeden Girilen 5 Sayıdan En Küçüğünü Bulma
İndir
Hafta 9
 • «DUR» Girilene Kadar Girilen Sayılardan En Büyüğünü ve Sırasını Bulma
 • Kuvvet Hesabı Yapma (Üstlü Sayılar)
 • Girilen Sayının Mükemmel Sayı Olup Olmadığının Kontrol Etme
İndir