Algoritma ve Programlamaya Giriş

Ders İçerikleri

Hafta 1
 • Algoritma Nedir?
 • Algoritma ve Programlama Bağlantısı
 • Algoritmik Yaklaşım
 • Akış Diyagramları
İndir
Hafta 2
 • Algoritmada Kullanılan Terimler
İndir
Hafta 3
 • Klavyeden Girilen Değeri Ekrana Yazdırma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Üzerinde Aritmetik İşlemler Gerçekleştirme
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Toplamının Karesinin ve Küpünün Bulunması
 • Klavyeden Girilen Saatlik Ücret ve Toplam Çalışma Saatine Göre Maaş Hesaplama
 • Karenin Alanını ve Çevresini Hesaplama
İndir
Hafta 4
 • Dikdörtgenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Yarıçapı Girilen Dairenin Alan ve Çevresini Hesaplama
 • Problem Hesaplama
 • Girilen Sayının 10 Sayısından Küçük mü? Büyük mü? Eşit mi?
 • Vize ve Final Notlarına Göre Öğrencinin Dersten Geçme ve Kalma Durumunu Hesaplama
 • Kullanıcıdan Aldığı Değere Göre Kare veya Dikdörtgenin Alanını Hesaplama
İndir
Hafta 5
 • Klavyeden Girilen İki Sayıdan En Küçük ve En Büyüğünü Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının 15’in Katı Olup Olmadığını Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayının Birbirinin Katı Olup Olmadığını Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Çift ya da Tek Olup Olmadığını Bulma
 • Sayaç Mantığı – 1’den 20’ye Kadar Olan Sayıları Yazma
 • 1 ile 10 Arasındaki Sayıların Toplamını Bulma
 • Klavyeden Girilen Üç Sayı Arasından En Büyüğünü Bulma
İndir
Hafta 6
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Her Bir Sayının Karesini Bulma
 • Klavyeden Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Her Sayının Faktöriyelini Bulma
 • Klavyeden Girilen X Adet Sayının Toplamını ve Aritmetik Ortalamasını Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Sayılardan 7’nin Katı Olanları Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayı Arasındaki Sayılardan Çift Olanları Bulma
 • Klavyeden Girilen İki Sayıdan; Birinci Sayı Büyükse Toplama, İkinci Sayı Büyükse Çarpma, Eşitse de Kuvvetini Alma
 • Sayaç Kullanarak Klavyeden Girilen 4 Adet Sayının Toplamını ve Ortalamasını Bulma
 • Klavyeden Girilen 6 Adet Sayı Arasında Tek ve Çift Olan Sayıların Ayrı Ayrı Toplamlarını ve Bu Sayılar Arasındaki Farkı Bulma
 • Klavyeden Girilen Değere Göre Fibonacci’nin Hesaplanması
 • Klavyeden 0 Girilene Kadar Daha Önce Girilen Pozitif ve Negatif Sayıların Adedini Ekranda Gösterme
 • Klavyeden Girilen Para Miktarına Göre Paraları 5-10-20 … Şeklinde Ayrıştırma ve Adetlerini Bulma
İndir
Hafta 7
 • 1 ile 100 Arasındaki Çift Sayıların Toplamını Bulma
 • Klavyeden Girilen X Adet Sayıdan Her Sayının Negatif mi, Pozitif mi ya da Sıfır mı Olduğunu Bulma
 • String İşlemler
 • Klavyeden Cinsiyet ve İsim Verisi Girilen Kişiye Uygun Karşılama Mesajı Yayınlama
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Veri Girişi Yapma
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Girilen Tüm Sayıları Toplama ve Karesini Alma
 • «OK» Kelimesi Girilene Kadar Girilen Tüm Sayının Faktöriyelini Hesaplama
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Asal Olup Olmadığını Bulma
 • 1 – 30 Arasındaki Asal Sayıları Bulma
İndir
Hafta 8
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Asal Olup Olmadığının Kontrolünü Yapma
 • «DUR» Sözcüğü Girilene Kadar Her Sayının Asal Olup Olmadığını Kontrol Etme
 • Klavyeden Girilen 5 Sayıdan En Büyüğünü Bulma
 • Klavyeden Girilen 5 Sayıdan En Küçüğünü Bulma
İndir
Hafta 9
 • «DUR» Girilene Kadar Girilen Sayılardan En Büyüğünü ve Sırasını Bulma
 • Kuvvet Hesabı Yapma (Üstlü Sayılar)
 • Girilen Sayının Mükemmel Sayı Olup Olmadığının Kontrol Etme
İndir
Hafta 10
 • Klavyeden Girilen Üç Sayı Arasından Ortanca Sayıyı Bulma
 • Klavyeden Girilen Bir Sayının Asal Çarpanlarını Bulma
 • 1-50 Arasında Rastgele 6 Adet Sayı Ürettirme
 • Fonksiyon Kullanarak Sayı Tahmin Oyunu
 • Kullanıcı Girişi Uygulaması
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Bir Sayının Mutlak Değerini Bulma
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Bir Sayının Faktöriyelini Hesaplama
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Tarihin Hangi Güne Ait Olduğunu Ekrana Yazma
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Parolanın Karakter Uzunluğunu Hesaplama
İndir
Hafta 11
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen ASCII Kodu Girilen Değere Karşılık Gelen Karakteri Ekranda Gösterme
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Sayının Karekökünü Hesaplama
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Değeri Küçük ve Büyük Harfe Çevirerek, Karakter Sayısını Ekranda Gösterme
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Doğum Yılı Girilen Kişinin Yaşadığı Toplam Yıl, Ay ve Günü Hesaplama
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Metnin Başındaki ve Sonundaki Boşlukları Silme
 • Fonksiyon Kullanarak Klavyeden Girilen Değerin Türünü Kontrol Etme; Girilen Değer Tam Sayı ise Karekökünü Hesaplama
İndir